Spela på börsen *uppdaterad version*

Satsar du pengar för att vinna en större summa? Är förutsättningarna att vinna delvis okända för dig? Är det fler än du som satsar och är deras och ditt utfall delvis beroende av varandra? Har du svårt att kontrollera hur mycket du satsar?

Om du svarar ja på ovanstående frågor kanske du har problem med spel om pengar. Eller kanske med ”spel” på börsen (till exempel aktier eller optioner)? Under mina fyra år i spelberoendefältet har jag stött på ett antal personer som har haft problem med sitt ”spelande” på olika typer av värdepapper som aktier eller optioner. De flesta investerare placerar sina pengar långsiktigt, men i fallet med daytrading, där handeln sker snabbt och oftast avslutas innan börsen stänger, finns det stora möjligheter att ”spela”.

Ett spelberoende som andra?

De personer jag har träffat har oftast upplevt att de har varit beroende och att det har skapat stora negativa konsekvenser för dem, inte minst ekonomiska. I allmänhet har de även spelat i mer traditionell bemärkelse: i synnerhet på sportspel av olika slag. Det framstår som ganska naturligt då daytrading och vissa typer av sportspel nästan är identiska i sin uppbyggnad.

Båda handlar om att förutspå framtida händelser vars utfall ingen vet, men som kan förutspås bättre ju större kunskap man har. Samtidigt finns det andra spelare som har precis samma ambitioner som du, vilket gör det meningslöst att satsa alla pengar på serieledaren respektive det stabilast växande företaget. Det inbjuder den som spelar att ta stora risker för att vinna något. Oavsett om du ”spelar” på börsen eller på Premier League vill du förutse det som andra spelare inte ser: de oväntade resultaten.

11943050564_ec8cdd58e8_z

Samtidigt finns det förstås en skillnad där aktiemarknaden över tid präglas av tillväxt. Det är även en verksamhet som i allra högsta grad är sanktionerad av samhället och som har stor, om än omdiskuterad, betydelse för världsekonomin. Ändå är det lite märkligt att fenomenet i princip aldrig nämns i spelberoendeforskningen, för det förekommer helt klart. Det har också blivit lite av ett huvudbry när vi genomför våra studier: ska personer med den här typen av problem tillåtas delta i forskning om spelberoende?

Forskningen om spel på börsen

Forskningslitteraturen kring att spela på aktier är begränsad. Men det finns några studier som har försökt ta sig an ämnet. Granero et al. (2012) undersökte skillnader och likheter mellan 1470 patienter som ”bara” hade spelproblem, 76 patienter som främst hade spelproblem, men som även spelade på börsen och 18 patienter som främst spelade på börsen men som även hade vanliga spelproblem. Framför allt såg de skillnader i utbildningsnivå: de som spelade på börsen hade betydligt högre utbildning och hade en stabilare familjesituation än de som bara hade spelproblem, vilket även bekräftas i en studie av Young-Chul et al. (2015). På det stora hela hittade de dock inga betydande skillnader mellan grupperna utan de liknade varandra avseende ålder, kön och psykologiska variabler.

”…de som spelade på börsen hade betydligt högre utbildning och hade en stabilare familjesituation än de som bara hade spelproblem…”

Andra studier visar framför allt på likheter mellan grupperna i hur beroendet utvecklas och manifesteras: man vinner i början, man jagar förluster, man tappar kontrollen och man uppvisar en rad ”tankefällor” som att minnas vinster bättre än förluster eller att tro att tidigare utfall påverkar kommande utfall (Grall-Bronnec et al., 2015; Markovic et al., 2012; Turner, 2011).

På det stora hela verkar det finnas små skillnader mellan grupperna, även om litteraturen är väldigt begränsad. Men det verkar finnas en socio-ekonomisk skillnad mellan de som spelar på aktier och de som inte gör det. Det är kanske inte så förvånande; det krävs i allmänhet finansiella resurser för att kunna investera i värdepapper i en sådan omfattning att det kan betraktas som spel.

En betydande skillnad är förstås synen på spel respektive spel på börsen. Att handla på börsen ses i allmänhet som en sofistikerad verksamhet som kräver en stor intellektuell kapacitet och självbehärskning. Spel om pengar, däremot, omges ofta av en ganska vulgär inramning och ses sällan som en särskilt viktig del av samhällslivet, trots att det på det individuella planet kan vara nästan identiska handlingar. Å andra sidan slipper bettingspelare att beskyllas för att ha förstört världsekonomin.

*Uppdatering*

Det visade sig efter att jag skrev det här att Lotterinspektionen hade tagit sig an ämnet i sin årliga rapport om spelmarknaden 2014 (sidan 47). Det är riktigt intressant läsning, signerat den brittiska spelforskaren Mark Griffiths. Han argumenterar för att den här typen av spekulation är fullt jämförbar med spel om pengar, i synnerhet sedan introduktionen av så kallad ”spread betting” som möjliggör andra typer av spel, till exempel att satsa pengar på ett lag som nästan garanterat förlorar genom att lägga till andra parametrar än bara vinst och förlust i spelet. Principen med spread betting kommer ursprungligen från just aktiemarknaden.

Jag kan även nämna att Lotterinspektionen i ett twitter-svar anger att de inte har tagit ställning i frågan:

Referenser

Grall-Bronnec, M., Sauvaget, A., Boutin, C., Bulteau, S., Jiménez-Murcia, S., Fernández-Aranda, F., … & Caillon, J. (2015). Excessive trading, a gambling disorder in its own right? A case study on a French disordered gamblers cohort.Addictive behaviors.

Granero, R., Tárrega, S., Fernández-Aranda, F., Aymamí, N., Gómez-Peña, M., Moragas, L., … & Jiménez-Murcia, S. (2012). Gambling on the stock market: an unexplored issue. Comprehensive psychiatry, 53(6), 666-673.

Marković, H., Nikolac, N., Tripković, M., Haluga-Golubović, I., & Ćustović, Z. (2012). Connection between addictive behavior and investing on the stock market in Croatia. Alcoholism, 48(2), 69-80.

Shin, Y. C., Choi, S. W., Ha, J., Choi, J. S., & Kim, D. J. (2015). Gambling disorder in financial markets: Clinical and treatment-related features. Journal of behavioral addictions, 4(4), 244-249.

Turner, N. E. (2011). The addictiveness of online brokerage services: A first person account. Journal of Gambling Issues, 113-129.

Om Anders Nilsson

Leg. Psykolog och forskare som arbetar vid Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är ett samarbete mellan Region Stockholm och Karolinska institutet.

4 tankar kring ”Spela på börsen *uppdaterad version*

 1. Tack Anders för ännu en spännande artikel. När vi i Swegs genomförde prevalensundersökningen 1997-1998 så var en av spelkategorierna faktiskt spel på börsen. Vi försökte där skilja ut ett spelbeteende från ett mer långsiktigt placerande eller sparande. Jag måste gå tillbaka och titta på resultaten. Men ett grundläggande kvantitativt problem här är att vi kombinerar två ovanliga händelser, dels spelproblem och dels spel på börsen. Det blir väldigt små grupper att räkna på. Därför är kvalitativa iakttagelser och forskning värdefulla i kombination med att undersöka hjälpsökande populationer.

  1. Intressant, det hade jag missat! Hur tänker du rent allmänt kring spel på börsen, är det spel om pengar? Hur tror du Lotteriinspektionen ser på det till exempel?

   1. En grundläggande skillnad är den historiskt positiva återbetalningsprocenten på börsen, dock okart hur det ser ut för daytrading.

    Det ligger sannolikt helt utanför LI:s uppdrag. Kliniskt har jag också sett stora likheter i form av upptagenhet, kontrollförlust och negativa konsekvenser. Men jag tror att jag ser det som en egen kategori och att det inte riktigt är spel om pengar. Men säker på min sak är jag inte alls.

    I Swegs var det cirka 8 % som spelat på börsen enligt egen utsago. Andelen problemspelare var klart på den lägre halvan jämfört med andra spelgrupper. Man låg på samma nivå som lokala lotterier och Bingo-Lotto. En fråga som infinner sig är hur väl vi har mätt spel på börsen. ”Har du satsat pengar på börsen det senaste året?” (i en definition i frågan innan står det att långsiktigt sparande i t ex aktiefonder inte räknas hit).

    1. Mark Griffiths skrev tydligen om det här i LI:s rapport 2014 och skrev då bland annat:

     ”Den rådande åsikten var att ”spekulation” krävde en ganska stor portion skicklighet och/eller att man var beroende av ”inside information”, varför spekulation inte kunde ses som en spelform jämförbar med de övriga. Även om flera andra spelformer faktiskt också krävde vissa färdigheter (t.ex. poker och black jack) såg psykologiforskarna inte spekulation som en spelform som det var värt att forska om.

     I och med lanseringen av s.k. ”spread betting” har dock detta förändrats. Spread betting kan ses som en spelform där man applicerat aktiemarknadens mekanismer på sportevenemang (Griffiths, 2013b). Och man kan nog säga att detta förändrat synen på forskning om spelandets psykologi. Vi kan inte längre säga att man inte ska forska om spekulation eftersom spread betting är en form av spekulation, och det är en spelform som lockar en ny typ av spelare eftersom det handlar om sport som många anser sig ha kunskap om.”

     Läs hela här: http://www.lotteriinspektionen.se/Global/Broschyrer/Spelmarknaden%202014webb.pdf

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.