Spelfrihet tillsammans-studien

Intaget till Spelfrihet Tillsammans är stängt. Håll utkik på spelforskning.se för uppdateringar om artiklar från studien.

Under våren 2015 drog vi igång behandlingsstudien Spelfrihet tillsammans. Den vänder sig till personer med spelberoende eller spelproblem och deras anhöriga. Behandlingen sker över internet och involverar både den som spelar och en anhörig. Den anhörige kan vara till exempel en vän, ett syskon, en partner, en förälder eller ett barn till den som spelar. Både den som har ett spelberoende och den anhörige deltar alltså i behandlingen.

Foto: Bev Goodwin

Behandlingen pågår under 10 veckor med påföljande uppföljningar upp till 24 månader efter att behandlingen har avslutats. Behandlingen sker främst via internet, men deltagare kommer även att intervjuas och få rådgivning via telefon.

Studien, som är en så kallad randomiserad kontrollerad studie, bygger på kognitiv beteende terapi (KBT) och behavioral couples therapy (BCT). Individuell KBT har visat sig vara en effektiv behandling för spelberoende medan BCT som involverar anhöriga har ett starkt forskningsstöd för andra beroenden.

Om du har frågor kan du mejla info(a)spelfri.se eller besöka hemsidan på www.spelfri.se.