Spelreglering och spelproblem

Som tidigare utlovats kommer här David Forsströms första bidrag till spelforskning.se. 

Planzer, Gray & Shaffer (2013) har undersökt hur lagstiftningen i Europa gällande spel om pengar ser ut i relation till förekomsten av spelproblem. Författarna till studien påpekar att det egentligen inte går att dra några slutsatser gällande kausalitet mellan lagstiftning och spelproblem, men att den här typen av studier kan ge en indikation på vilka konsekvenser som lagstiftning kan ha när det gäller förekomsten av spelproblem. Hypotesen som författarna har är att olika typer av lagstiftning kommer att påverka förekomsten av spelproblem.

Författarna har samlat in information gällande spellagstiftningen i 34 jurisdiktioner (ett antal länder plus fristående förvaltningsområden som Isle of Man och Gibraltar) genom att rådfråga sammanlagt 80 experter, ”key informants” i respektive område. Sen har de jämfört svaren med hur stor andel av befolkningen som bedöms ha spelproblem.

Inga tydliga samband
Förutom i ett fall fanns det dock inga signifikanta samband mellan lagstiftning inom de fem områdena (hur utfärdandet av licenser för att bedriva spelverksamhet är reglerad, om det finns förbud som hindrar individer att spela på landbaserade spel, åldersgränser för spel, reglering av spelreklam och om fanns möjlighet att lagligt spela på vissa typer av spel) och prevalensnivåer för riskfyllt spelande och problemspelande.

Har reglerad internetreklam samband med mindre spelproblem?
Det fanns dock en signifikant korrelation mellan begränsningar i reklam för onlinespel och nivå av riskfyllt spelande. Hårdare reglering av spelreklam på internet var associerat med lägre nivåer av riskfyllt spelande. Viktigt att påpeka är regleringen av reklam på nätet inte var inriktad på mängd reklam utan snarare vilket budskap som reklamen hade.

Författarna hänvisar till att studier som kartlägger sambandet mellan olika typer lagstiftning och prevalensnivåer brukar ge mer resultat, men att det var svårare att belägga de sambanden i denna studie på grund av att prevalensstudierna som inkluderades inte höll hög kvalitet.

Avslutningsvis ingick inte Sverige i undersökningen på grund av att nyckelpersonerna som skulle besvara frågorna gällande lagstiftning inte återkom med svar.

Referenser:
Planzer, S., Gray, H.M & Shaffer, H.J. (2013). Associations between national gambling policies and disordered gambling prevalence rates within Europe. International Journal of Law and Psychiatry, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijlp.2013.11.002

Om Anders Nilsson

Leg. Psykolog och forskare som arbetar vid Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är ett samarbete mellan Region Stockholm och Karolinska institutet.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.